Xuyên Không

Truyện xuyên không giúp bạn trải nghiệm các bộ tiểu thuyết mà nhân vật chính vì lý do nào đó đang ở một thế giới này mà xuyên tới một không gian khác, từ đó từng bước gây dựng tương lai ở thế giới mới.