Note: Nhắm tránh các kênh Youtube lấy Audio của website, ZingAudio đã thêm lời chào có chứa tên website vào tất cả các truyện, ở cuối chương 9,12,18,... Mong các bạn thông cảm.
Nếu bạn thấy Zing Audio hữu ích, hãy đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ Zing Audio nhé, Cảm ơn bạn <3

[Full Audio] Tiên Tử Xin Tự Trọng

Đọc và nghe Audio bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Tử Xin Tự Trọng của tác giả Cơ Xoa trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Đọc và nghe audio bộ truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Tần Dịch từng cho rằng, tu tiên người muốn đạm bạc thanh tịnh, không muốn vô cầu, nhịn được tính tình, trải qua được hấp dẫn.

Nhưng cuối cùng phát hiện, tiên đầu tiên có chữ người bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.

*****
Tác giả đại thần thể loại hậu cung

Cảnh giới :
Đạo tu : Phượng sơ - cầm tâm - đằng vân - huy dương - càn nguyên - vô tướng - thái thanh.
Võ tu : tiên thiên ,dịch cân , rèn cốt ,quy phủ, hóa huyết
Yêu tu : hóa hình,ngưng đan, vạn tượng, yêu vương, tổ thánh, khai thiên

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Truyện cùng thể loại