Yêu cầu Truyện sang Audio
Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Đọc và nghe Audio bộ truyện Sủng Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc của tác giả Bắc Đằng trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Chương 01: Cho Bạc Chính Là Người Tốt Biên cảnh của Đông Lăng quốc.

Một chiếc xe ngựa đang chạy từ từ trên con đường núi nhỏ.

“Mẫu thân, có thúc thúc xấu chặn đường cướp bóc, làm sao bây giờ?” giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài xe ngựa truyền vào.

“Tự mình thu phục! Điểm việc nhỏ ấy đừng tới làm phiền mẫu thân!” Trong xe ngựa Vân Khê đang bề bộn đánh bàn tính để tính tiền, mới vừa rồi ở trấn nhỏ phía trước, đổi ra một trăm lượng ngân phiếu, tại sao đếm tới đếm lui, vẫn thiếu ba lượng bạc thế.

Gian thương vô lương, lại dám ăn chặn bạc của nàng?

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận
Truyện cùng thể loại