Yêu cầu Truyện sang Audio
Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt! Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Nguồn: wattpad.com/user/khongngoc00, Sàn Truyện

Đọc và nghe Audio bộ truyện Đam Mỹ Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt! của tác giả Không Ngốc trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

( Trần)Hữu Mỹ x  ( Nguyễn) Hải Đông

Dương quang công x xấu tính thụ

Văn án:

Từ cái việc bị tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ gặp đủ các thứ chuyện,

Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận
Truyện cùng thể loại