Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
Nếu bạn thấy Zing Audio hữu ích, hãy đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ Zing Audio nhé, Cảm ơn bạn <3

Zing Audio's Channel

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Nguồn: mingtian023.wordpress.com

Đọc và nghe Audio bộ truyện Sủng Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi của tác giả Long Thất trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Ở giới tu chân, Liên Hoa Tôn Chủ cơ bản đồng nghĩa với Thần.

Không đề cập tới đệ tử thân truyền của y được tôn sùng là Tam Thánh, cũng không nhắc tới đám đồ tôn, đồ đồ tôn khống chế sáu môn phái lớn giới tu chân, chỉ cần là một người hầu nho nhỏ vẩy nước quét nhà ở tiền viện, bấy giờ cũng đã khai tông lập phái, trở thành kẻ đứng đầu một phương.

Phàm là người có liên quan tới Liên Hoa Tôn Chủ, dù có là hoa nhỏ cỏ non, cuối cùng cũng tạo hóa phi phàm, có khả năng nhập đạo.

Đủ thấy vị tôn chủ này là một tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào.

Mà bấy giờ, vị Liên Hoa Tôn Chủ động tay một cái liền chấn động tam giới này đang buồn rầu hết sức.

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận
Truyện cùng thể loại