Yêu cầu Truyện sang Audio
Huyết Chỉ Đoạt Hồn Huyết Chỉ Đoạt Hồn

Huyết Chỉ Đoạt Hồn

Đọc và nghe Audio bộ truyện Kiếm Hiệp Huyết Chỉ Đoạt Hồn của tác giả Nam Kim Thạch trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Đạo hồng quang vút tới đáp ngay trên mỏm đá chênh vênh, phía dưới là vực sâu ngàn trượng.

Đạo thanh quang xẹt ngay trên đỉnh trụ đá ngất trời bén như mũi gươm đối diện.

Hai luồng đỏ, xanh vụt tắt, hiện rõ hai vị lão nhân tóc bạc phơ, cốt cách phi phàm, bốn làn nhỡn quang sáng rực gắn chặt vào nhau.

Chẳng ai nói một lời, song chưởng hai vị lão nhân cùng một lượt cất lên từ từ đẩy tới.

Hai đạo chưởng khổng lồ xanh, đỏ chầm chậm xáp vào nhau ...

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận
Truyện cùng thể loại