Yêu cầu Truyện sang Audio
Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Nguồn: chaomotngaynang.wordpress.com, wattpad.com/user/chaomotngaynang

Đọc và nghe Audio bộ truyện Sủng Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng của tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Tháng mười hai năm Nguyên Phong thứ năm.

Đã nhiều ngày mà tuyết lớn không dứt, chúng chất thành lớp dày trên đường, người xe qua lại dẫm lên khiến lớp tuyết được nén rất chặt.

Bên ngoài đô thành tầm mười dặm có một đoàn xe xuất hiện từ sau núi. Xe ngựa lạch cạch chạy để lại hai vệt mờ trên đường do bánh xe lăn qua.

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận
Truyện cùng thể loại