Yêu cầu Truyện sang Audio
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Đọc và nghe Audio bộ truyện Cổ Đại Hắc Hóa Xin Cẩn Thận của tác giả Miêu Bính Thuyền Trường trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

【 Có thăng cấp hệ thống không?】

"Thăng cấp!"

【 Xin lựa chọn hệ thống muốn thăng cấp, hệ thống công lược, hệ thống thu thập giá trị hắc hóa, hệ thống ngược tra, hệ thống nữ phụ. 】

"Ừm...... Cái khó nhất."

【 Đã lựa chọn xong, hệ thống thu thập giá trị hắc hóa, trói định, mất 2000 vạn giới tệ. 】

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận
Truyện cùng thể loại