Note: Nhắm tránh các kênh Youtube lấy Audio của website, ZingAudio đã thêm lời chào có chứa tên website vào tất cả các truyện, ở cuối chương 9,12,18,... Mong các bạn thông cảm.
Nếu bạn thấy Zing Audio hữu ích, hãy đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ Zing Audio nhé, Cảm ơn bạn <3

[Full Audio] Thần Giới Ngoại Truyện – Đấu La Đại Lục

Đây là phần giúp các bạn hiểu rõ về Thần giới trong Đấu La Đại Lục. Để liền mạch, các bạn nên nghe bộ Audio này trước khi nghe đến Long Vương Truyền Thuyết Cấp bậc: Thần: 100 Cấp trở lên – Tuần Liệp Giả, Thần Quan – Cấp ba Thần Chỉ – Cấp hai […]

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Đây là phần giúp các bạn hiểu rõ về Thần giới trong Đấu La Đại Lục.
Để liền mạch, các bạn nên nghe bộ Audio này trước khi nghe đến Long Vương Truyền Thuyết

Cấp bậc: Thần: 100 Cấp trở lên
- Tuần Liệp Giả, Thần Quan
- Cấp ba Thần Chỉ
- Cấp hai Thần Chỉ
- Cấp một Thần Chỉ (Chủ thần)
- Thần Vương (Chí Cao Thần)

Truyện cùng thể loại